deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Varsay ki deyimi:

Varsay ki deyiminin anlamı ve açıklaması

"Bunları hesaba katmasak da" anlamında kullanılan bir söz.
"Varsay ki ben gelmedim, ne yapacaktınız bütün gece."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.