deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ağızdan söz çekmek deyimi:

Ağızdan söz çekmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir kişinin bildiği şeyleri ustalıklı konuşmalarda ona sezdirmeden öğrenmek.
"Boşuna uğraşma, onun ağzından söz çekemezsin."
"Benim ağzımdan söz çekmeye çalıştı, ama bir şey söyledim."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.