deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ağzına salıncak kurup, sallana sallana sıçmak deyimi:

Ağzına salıncak kurup, sallana sallana sıçmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir kişinin yüzüne karşı çok ağır hakaret etmek için söylenir.
"Bak o iş olmasın; ağzına salıncak kurup, sallana sallana sıçmazsam ne olayım!"

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.