deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ağzını burnunu çarşamba pazarına çevirmek deyimi:

Ağzını burnunu çarşamba pazarına çevirmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Aşırı bir biçimde döverek perişan duruma getirmek.
"İki laf söyledi diye, adamın ağzını burnunu çarşamba pazarına çevirmişler."
"Benimle düzgün konuş, senin ağzını burnunu çarşamba pazarına çeviririm!"

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.