deyimlerimiz.com

Akarına bırakmak deyimi:

Akarına bırakmak deyiminin anlamı ve açıklaması

İşin sonucunu sabırla beklemek, doğal gelişmeyi beklemek.
"İçeriğin nasıl aktarılacağına dikkat etmiş, dilin olanaklarını akarına bırakmıştır."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.