deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Akla sığmamak deyimi:

Akla sığmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

İnanılacak gibi olmamak, akla uygun gelmemek.
"Söyledikleriniz akla sığmayan, mantıksız şeyler."
"Arkadaşının yaptıkları gerçekten akla sağmıyor."
"Akla sığmayan fikirlerle beni meşgul etme."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.