deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Akordu bozuk orkestra gibi deyimi:

Akordu bozuk orkestra gibi deyiminin anlamı ve açıklaması

Üyelerinin düşünce ve işleri birbirini tutmayan topluluklar hakkında söylenir.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.