deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Sel önünden kütük kapar deyimi:

Sel önünden kütük kapar deyiminin anlamı ve açıklaması

Çok zor bir işi başarır.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.