deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Aktörlük etmek deyimi:

Aktörlük etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Olduğundan başka türkü görünebilmek, rol yapmak.
"Tanıştığımız günden beri aktörlük etmiş, daha yeni anladım!"

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.