deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Alıp verememek deyimi:

Alıp verememek deyiminin anlamı ve açıklaması

Anlaşamamak, çekememek, geçinememek
"Benimle alıp veremediğin nedir?"
"Hilal'in İclal'le alıp veremediği bir şey mi var?"

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.