deyimlerimiz.com

Köşe bucağa dağılmak deyimi:

Köşe bucağa dağılmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Her tarafa yayılmak.
"Saklambaç oyunu başladığında, tüm çocuklar köşe bucağa dağıldı."
"Tüm pazarlamacılar, köşe bucağa dağılıp satış yapmaya başladılar."

2. Dağınık ve karışık duruma gelmek, darmadağın olmak.
"Tespihin ipi kopunca, boncuklar köşe bucağa dağıldı."
"Poşetin altı yırtılınca, elmalar köşe bucağa dağıldı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.