deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Allah akıl versin deyimi:

Allah akıl versin deyiminin anlamı ve açıklaması

Yapılan akılsızca davranışları belirtmek için kullanılır.
"Bu saatte dışarı çıkılır mı? Allah akıl versin."
"Bu havada bu kıyafetler giyilir mi? Allah akıl versin."
"Allah akıl versin sana, tüm yumurtaları kırmışsın."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.