deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Allah'ıma deyimi:

Allah'ıma deyiminin anlamı ve açıklaması

"Kesinlikle inanıyorum" anlamında ant için kullanılır.
"Günde yüz liraya para demezsin Allah'ıma!"

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.