deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ufuk açmak deyimi:

Ufuk açmak deyiminin anlamı ve açıklaması

İleriyi görebilmesini sağlamak, bakış açısını genişletmek.
"Yazılarımızla öğrencilerimize yeni ufuk açmak hedefindeyiz."
"Amacınız dikte etmek değil, ufuk açmak olsun."
"Bu eğitim anlayışı ufuk açmak yerine, format atıyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.