deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Almazdan almazdan deyimi:

Almazdan almazdan deyiminin anlamı ve açıklaması

Bön bön, aptal aptal.
"O kadar şey söyledim hala almazdan almazdan bakıyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.