deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Alnı secdeye gelmemiş deyimi:

Alnı secdeye gelmemiş deyiminin anlamı ve açıklaması

Hiç namaz kılmamış kimse.
"Alnı bir kere secdeye gelmemiş biri bizi anlayamaz."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.