deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ardını kesmek deyimi:

Ardını kesmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Arkasını getirmemek, önlemek, son vermek, durdurmak.
"Satışlar düşünce, dondurma işinin ardını kestik."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.