deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Arı beyi deyimi:

Arı beyi deyiminin anlamı ve açıklaması

Her kovanda bir tane bulunan ana arı.
"Arı beyini görmek için epey uğraştım."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.