deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Arkası mihrapta olmak deyimi:

Arkası mihrapta olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Güçlü bir kimseye ya da sağlam bir şeye dayanmak, ondan destek ve güç almak.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.