deyimlerimiz.com

Bırak ki deyimi:

Bırak ki deyiminin anlamı ve açıklaması

Varsay ki.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.