deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Avurt satmak deyimi:

Avurt satmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Beceremeyeceği şeyleri becerebilecekmiş gibi konuşmak.
"Avurt satmayı bırak da yarın bize yardımcı olacak mısın?"

2. Korkutucu sözler söylemek.
"Avurt satarak bizi korkutacağını mı sanıyorsun?"

Avurt: Yanağın ağız boşluğu hizasına gelen bölümü.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.