deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Avanta yemek deyimi:

Avanta yemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Başkalarının emeği ile sürdürülen bir işten çıkar sağlamak.
"Maalesef bu işten çok avanta yendi."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.