deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Avantaya gelmek deyimi:

Avantaya gelmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir şey, çok az bir paraya ya da bedavaya sağlanmak.
"Bir kısmını ödedim ama çoğu avantaya geldi."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.