deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Avurt etmek deyimi:

Avurt etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Dedikodu yapmak, birini arkasından kötülemek.
"Kadın tüm gün oturup avurt ediyordu."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.