deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ucunda bir şey bulunmak deyimi:

Ucunda bir şey bulunmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Kötü bir şeye sebep olmak.
"Ucunda ölüm yok ya! Gider adam gibi söyleriz."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.