deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Süzgün bakış deyimi:

Süzgün bakış deyiminin anlamı ve açıklaması

Üst göz kapaklarının biraz düşük olarak bakıldığı zamanki bakış.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.