deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Avurtları çökmek deyimi:

Avurtları çökmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Çok zayıfladığı yüzünden belli olmak.
"Avurtları çökmüş, pek sağlıklı görmedim."
"Yaşlandıkça avurtları çökmeye başladı."

Avurt: Yanağın ağız boşluğu hizasına gelen bölümü.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.