deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ay başı deyimi:

Ay başı deyiminin anlamı ve açıklaması

Her ayın ilk günü ya da günleri.
"İşe ay başında başlanacak."
"Maaşım ay başında yatacakmış."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.