deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ayağı yanmış it gibi deyimi:

Ayağı yanmış it gibi deyiminin anlamı ve açıklaması

Çok dolaşan kimseler için alay yollu olarak söylenir.
"Sabahtan beri ayağı yanmış it gibi geziyorsun."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.