deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ayak divanı deyimi:

Ayak divanı deyiminin anlamı ve açıklaması

Eskiden olağanüstü hallerde, hemen bulunulan yerde devlet adamlarının yaptığı toplantı.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.