deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ayıp etmek deyimi:

Ayıp etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Yakışıksız ve hoşa gitmeyen bir biçimde davranmak.
"Böyle konuşarak babama biraz ayıp ettin."
"İşi bize bırakıp ayıp ediyorsun."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.