deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Az çok dememek deyimi:

Az çok dememek deyiminin anlamı ve açıklaması

Azına çoğuna önem vermeden olanla yetinmek.
"Ne verirse, az çok demeden al gel."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.