deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Süre aşımı deyimi:

Süre aşımı deyiminin anlamı ve açıklaması

İdarenin işlemlerinden dolayı ortaya çıkan bir durumun belli bir süreden sonra artık dava konusu olamaması, zaman aşımı.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.