deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Azrail'e bir can borcu kalmak deyimi:

Azrail'e bir can borcu kalmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Eninde sonunda öleceğini kabul etmek.
Azrail'e can borcu kalmıştı, şimdi mutlu bir yaşam sürmeliydi.

2. Hiç kimseye borcu kalmamak, bütün borçlarından kurtulmak.
"Artık rahatım, Azrail'e can borcum kaldı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.