deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Başına bela olmak deyimi:

Başına bela olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Sıkıntı vermek, tedirgin etmek, musallat olmak.
"Böyle giderse bu çocuk ilerde başınıza bela olacak."
"Bu hastalık insanlığın başına bela oldu."
"Dikkatsizliği başına bela oldu."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.