deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Münasebetini getirmek deyimi:

Münasebetini getirmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Sırasını getirmek.
"Söyleyeceklerinin münasebetini getirmelerini bekliyordu."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.