deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Bir aşağı, bir yukarı dolaşmak deyimi:

Bir aşağı, bir yukarı dolaşmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Yolun bir bölümünü gidip gelmek.
"Avluda bir aşağı, bir yukarı dolaşıyordu."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.