deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Bir batman ekmekle, bir it ayartamamak deyimi:

Bir batman ekmekle, bir it ayartamamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Geniş olanak ve iyi koşullara rağmen başarılı olamamak.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.