deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Bir fende kazık kakmak deyimi:

Bir fende kazık kakmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir bilgi veya bilim dalında saplanmış kalmak.
"Bir fende kazık kakıp kaldık, bir ömür geçti."
"Bence bir fende kazık kakmak yerine yelpazeyi geniş tutmak lazım."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.