deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Bir işin arkasına düşmek deyimi:

Bir işin arkasına düşmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir işi sona erdirmek için çok sıkı çalışmak.
"Arkasına düşmezsen o evi nasıl elde edeceksin?"
"Satışın arkasına düşmen lazım, yoksa bize masraflı olacak."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.