deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Bir şey, birinin ağzının lokması olmamak deyimi:

Bir şey, birinin ağzının lokması olmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Bir şey, bir kimsenin uğraşabileceği konulardan olmamak.
"O bölgede iş yeri açmak, senin ağzının lokması değil."
"Ağzının lokması olmadığını bildiğin halde, neden döviz işine girdin?"

2. Bir şey, bir kimsenin sözünü edemeyeceği kadar değerli olmak.
"Hayır yapmak Hasan Bey'in ağzının lokması değil."
"Şampiyonluk sizin oyuncuların ağzının lokması değil."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.