deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Tembihatta bulunmak deyimi:

Tembihatta bulunmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir şeyin belli biçimde ve yolla yapılmasını istemek, söylemek, uyarmak.
"Kızına tembihatta bulun, bir daha benim kızıma sataşmasın."
"Geç kalma diye tembihatta bulundum, inşallah erken gelir."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.