deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Bir şey söylemek deyimi:

Bir şey söylemek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Konuşmak.
"Bir şey söylemene gerek yok, her şey ortada."

2. Belirtmek, anlatmak, ifade etmek.
"Öğretmenim, bir şey söyleyebilir miyim?"

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.