deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Bir şeyi tozpembe görmek deyimi:

Bir şeyi tozpembe görmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Aşırı ölçüde iyimser olmak, üzücü durumları iyimserlikle karşılamak.
"Dünyayı tozpembe görüyorsun, ama öyle değil."
"Hayatı hep tozpembe görmeye devam edersen çok çekersin."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.