deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Bir şeyin tırnağına değmemek deyimi:

Bir şeyin tırnağına değmemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Değerce bir şeyden çok aşağı olmak.
"Verdiğin üç kuruş para, kazandığım paranın tırnağına değmez."
"Bizim araba, senin arabanın tırnağına değmez İlhan Abi."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.