deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Bize kalsa deyimi:

Bize kalsa deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Bizim kanımızca.
"Bize kalsa burada beklemeyi düşünürdük."

2. Elimizden gelse, elimizde olsa.
"Bize kalsa bu iş bir haftada biter."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.