deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Boğazına tıkmak deyimi:

Boğazına tıkmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Sözü hemen geri çevirip söyleyenin yüzüne vurmak.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.