deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Boşa çabalayıp durmak deyimi:

Boşa çabalayıp durmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Olmayacak, gerçekleşmeyecek bir şey uğruna boş yere çaba harcamak, gereksiz çalışmak, boşa kürek çekmek.
"Boşa çabalayıp durma, o makinenin işi bitmiş."
"Desene bunca zaman boşa çabalayıp durmuşuz."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.