deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Can kurban deyimi:

Can kurban deyiminin anlamı ve açıklaması

Çok beğendiğim bu kişi (şey, durum, davranış) uğruna kendimi feda ederim, anlamında kullanılır.

"Senin gibi adama can kurban!"

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.