deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Canımı sokakta bulmadım deyimi:

Canımı sokakta bulmadım deyiminin anlamı ve açıklaması

Tehlikeye veya herhangi bir sıkıntıya katlanmaya niyetim yok.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.